Znaki szczególne - Paulina Wilk

Wspomnień czar... Bardzo przyjemnie czytało mi się tę książkę, przede wszystkim z uwagi na to, że niektóre z opisanych sytuacji z życia autorki pokrywają się z moimi lub moich znajomych.
Pokrótce - żal, że te chwile, rzeczy, zdarzenia minęły już bezpowrotnie... Współczesne dzieciaki, mimo że mają tyle, wydają się być znacznie uboższe w porównaniu ze swoimi rówieśnikami z minionej epoki. Książka ta może zainteresować zwłaszcza trzydziestoparolatków, którzy tak jak ja, znajdą na kartkach tej pozycji swoje własne wspomnienia.